...

مرداد, ۱۳۹۵

 • ۲۵ مرداد

  مبنای جامعه‌ شناسانه، تاریخ‌ شناسانه و عرف‌ شناسانه

  بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث: « بسته مبانی جامعه‌شناسانه ، تاریخ‌شناسانه و عرف‌شناسانه» در پارادایم شبکه‌ای مساله بحث: دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه و عرف‌شناسانه، چه تاثیری در تولید نظریات علوم انسانی و الگوهای پیشرفت و توسعه دارند؟ پیش‌فرض‌ها: جامعه = هم‌زیستی تعدادی از خانواده‌ها یا افراد که منجر به شکل‌گیری تعاملات حقوقی، مالی، انضباطی و مدیریتی، فرهنگی و ارزشی شود. شکل‌گیری جامعه تابعی از شکل‌گیری ساختارهای ارتباطی است. تاریخ = توصیف زندگی و تعاملات افراد و جوامع در گذشته (افکار، احساس و رفتارها) عرف = تشخیص، احساس و عملکرد ناخودآگاه عمومی مردم در یک جامعه (اکثر اغلب افراد آن جامعه) فرضیه بحث: ۱٫ مفاهیم اجتماعی مانند ملکیت، زوجیت، حاکمیت و …، از جنس معقولات ثانی فلسفی هستند و در عین اینکه اعتبار شده‌اند و مابازاء مستقیم خارج از ذهن ندارند لکن دارای منشاء انتزاع خارجی هستند و از نحوه رابطه میان پدیده‌های واقعی انتزاع شده‌اند. ۲٫ پدیده‌های اجتماعی، صرفاً محصول …

  ادامه نوشته »
 • ۲۴ مرداد

  توصیف و تبیین مبنای انسان شناسانه

  بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث: « انسان شبکه‌ای » چیست؟ و بسته گزاره‌های « انسان‌شناسانه » حکمت متعالیه کدامند؟ مساله بحث: هر گونه برنامه‌ریزی برای انسان و زندگی او، در صورتی دارای اعتبار است که براساس موقعیت وجودی او در شبکه هستی و روابط او با دیگر عناصر شبکه هستی، انجام شود؛ نقطه مختصات انسان در شبکه هستی چیست؟ معادلات ارتباطی او با عناصر شبکه هستی چگونه است؟ (انتقال به بحث تفصیلی از شبکه هستی) فرضیه بحث: ۱٫ انسان =موجود متفکر دارای اراده با قابلیت عبور از محدودیت‌ها و اتصال به بی‌نهایت (حیّ متالّه) ۲٫ انسان،در شبکه هستی، معنادار است. ۳٫ انسان،قدرت حرکت در شبکه هستی را دارد. (اختیار دارد) ۴٫ برای هرحرکتی، نیازمند تنظیم ابعاد و سطوح خود با دیگر موجودات در شبکه هستی است. (مقیدبه ساختار و قوانین است و اختیار محض ندارد.) ۵٫ انسان موجودی است با ظرفیت منطقی بودن و خیرطلبی، به‌همراه ظرفیت هواپرستی و …

  ادامه نوشته »
 • ۲۴ مرداد

  مبنای هستی شناسانه

  بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث: بسته گزاره‌های « هستی‌شناسانه » حکمت متعالیه کدامند؟ مساله بحث: هر گونه حرکت و تغییری در زندگی فردی یا جمعی، وابسته به قواعد و قوانین حاکم بر هستی است؛ پس هر گونه برنامه‌ریزی در زندگی بشر، باید در دستگاه هستی‌شناسی صورت پذیرد؛ دستگاه هستی‌شناسانه اسلام حاوی چه قواعد و قوانین و معادلاتی است؟ و چه نقشه و تصویری از هستی را ارائه می‌دهد؟ فرضیه بحث: ۱٫ هستی = شبکه وجودی گسترش یافته از وحدت بی‌نهایت(خداوند) به کثرت(مخلوقات)، بهم‌پیوسته، دارای مراتب تشکیکی و حرکت از قوه به فعل و نظام علت‌ومعلولی ۲٫ جهان،دارای ساختار و فرآیندهای ثابت ولی طیف‌دار و فازی است. ۳٫ساختارها و قوانین طبیعی، زیرساخت‌های معرفت، ارزش و حرکت موجودات هستند. تفسیری از بحث: فلسفه و حکمت عبارتست از: مجموعه قوانین و معادلات وجودشناسانه (علمی که از عوارض ذاتی موجود بما هو موجود بحث می‌کند.) مسائل فلسفه در یک تقسیم‌بندی کلی عبارتند از: …

  ادامه نوشته »