اجاره فضای آموزشی مجهز جهت تدریس و ارائه کنفرانس در مرکز شهر قم، واقع در میدان جانبازان(صفائیه).
جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.
37842056 - 37842057