حجت الاسلام کشوری: کارهای خاصی که در موسسه بر روی موضوعات پژوهشی، آموزشی و حتی فصلنامه ها انجام شده بر اساس یک سیاست خاص تولید شده و قطعا قابل استفاده در حوزه و در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی خواهد بود.

حجت الاسلام کشوری در ادامه با اشاره به مطالعات و پژوهشهای انجام شده در موسسه مطالعات راهبردی گفت : مسائلی که در موسسه به آن پرداخته شده است بسیار خاص و جزء نیازهای امروزه حوزه های علمیه و جامعه است.

ایشان افزود: انشاءالله که بتوانیم در قالب یک تفاهم نامه، آموزشهای کاربردی و نوین را برای حوزه های علمیه سراسر کشور فعال سازی نماییم.