آموزش “فیلمنامه نویسی” ،"مستند سازی" و "نمایش نامه نویسی" شامل سه دوره میباشد : مقدماتی ، میانی و پیشرفته پس از اتمام هر دوره ، آزمون جامعی برگزار میگردد و هنرجویان ، مدرک معتبر اعطاء می گردد جهت شرکت در دوره روی دکمه " ثبت نام " کلیک کنید. کلاس ها پس از تکمیل ظرفیت برگزار می گردد.