دوره "تربیت مشاور مذهبی"،تربیت مربی کودک" ،و "مهارت های خانواده" صرفا برای افرادی که داری سطح دو حوزوی یا کارشناسی مرتبط باشند قابل ثبت نام می باشد. هر سه دوره مذکور پس از تکمیل ظرفیت و قبولی ثبت نام کنندگان در مصاحبه، برگزار خواهد شد. پس از اتمام هر دوره به فراگیران مدرک معتبر اعطاء می گردد.جهت شرکت در دوره روی دکمه " ثبت نام " کلیک کنید.