ثبت نام دوره کارگاه های نگرشی دیگر در موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام آغاز شد.

اهداف دوره به این شرح می باشد:

  • جذب و تامین نیروهای ارزشی و توانمند در راستای تدریس و ترویج معارف دینی و فرهنگی؛
  • آموزش و تربیت مدرسین با قابلیت آموزش کارگاهی و سیستمی بر اساس نگرش اسلام؛
  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کاربردی در علوم و معارف اسلام برای کلیه مراکز علمی، فرهنگی و مدیریتی با عنوان کارگاه های نگرشی دیگر؛
  • حداکثرسازی بهره‌گیری از اساتید در آموزش‌ها و کارگاه‌ها؛
  • توانمندسازی اساتید در پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه؛
  • توانمندسازی نیروهای پاسخ‌گو به شبهات مختلف در فضای علمی؛
  • بالابردن سطح معلومات اساتید در موضوعات مرتبط با کارگاه‌ها

شرایط شرکت در دوره:

  • تعهد حضور منظم در طول دوره
  • پرداخت 50.000 تومان هزینه دوره

مزیت شرکت در دوره:

فراگیران پس از اتمام دوره و با کسب امتیازات لازم، امکان حضور در دوره تکمیلی را خواهند داشت. پس از اتمام دوره تکمیلی و ارزیابی نهایی، کارت تدریس از طرف موسسه برای ایشان صادر خواهد شد.